[2] Chúng tôi đang nỗ lực:【Các bài hướng dẫn học tập】

[2] Chúng tôi đang nỗ lực:【Các bài hướng dẫn học tập】

Chúng tôi tin rằng những người chuyên nghiệp cần phải có sự sáng tạo độc đáo của họ. Vì thế, chúng tôi đưa ra những bài hướng dẫn để phát triển tối đa sự sáng tạo của mỗi sinh viên. Đây là phương thức giáo dục lần đầu tiên được áp dụng tại Nhật Bản.

Học sinh sẽ tự phát triển phong cách riêng của họ và học trực tiếp với những người hướng dẫn. Đây là khác biệt lớn nhất của ICS, thay vì hệ thống giáo dục đại chúng hiện có, chúng tôi giúp mỗi học sinh tìm được phong cách đặc biệt riêng của chính họ.

Việc học theo từng nhóm sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến ​​thức cho công việc trang trí nội thất và sự tự tin để trở thành một người làm việc chuyên nghiệp

  • Giao diện trang web dành cho điện thoại của ICS