[5] Những gì ICS đang có:【Những nhà thiết kế đang có tên tuổi trên trường quốc tế】

[5] Những gì ICS đang có:【Những nhà thiết kế đang có tên tuổi trên trường quốc tế】

Những nhà thiết kế đang có tên tuổi trên trường quốc tế

Giờ học theo phương pháp Tutorila (chỉ đạo cá nhân) mang đặc trưng của ICS qua đó sinh viên có thể đối thoại cá nhân (face to face) với người chỉ đạo (giảng viên chỉ đạo cá nhân) để nâng cao hơn nữa năng lực của mỗi cá nhân.
Không chỉ được giảng dạy, sinh viên còn được nghe các câu chuyện đa dạng dựa trên kinh nghiệm thực tế cũng như cảm quan mang tính quốc tế từ các giáo viên vốn là các nhà thiết kế chuyên nguyệp hoạt động trên toàn thế giới.
Thêm vào đó, giáo viên còn cùng sinh viên tư duy, đưa ra gợi ý, kích thích năng lực sáng tạo của sinh viên.
Thời gian học tập trong môi trường này chắc chắn sẽ trở thành tài sản quý báu cho cuộc đời nhà thiết kế sau này của các bạn.

MANUEL TARDITS

MANUEL TARDITS

Manuel Tardits

Ủy viên Hội đồng quản trị ICS・Giảng viên chuyên nhiệm / Mikangumi (みかんぐみ) / Kiến Trúc Sư

Đến từ Paris
Năm 1995, văn phòng thiết kế kiến trúc mang tên Mikangumi đã được thành lập bởi 4 kiến trúc sư trong đó có Manuel Tardits.

THE HAKONE OPEN-AIR MUSEUM ”Loafing and Rolling Around. Let’s Meet the Sculptures

THE HAKONE OPEN-AIR MUSEUM ”Loafing and Rolling Around. Let’s Meet the Sculptures” exhibition

Frank la Rivière

Frank la Rivière

Frank la Rivière

Giảng viên chuyên ICS / Giám đốc đại diện, Frank la Rivière, Architects Hiệp hội Kiến trúc sư. / Là học viên khóa đầu tiên của lớp kiến trúc sư

Đến Nhật sau thời gian hoạt động thiết kế tại Pháp, Anh, Hà Lan.
Hoạt động quanh lĩnh vực kiến trúc và vượt ra các lĩnh vực khác như trùng tu các cửa hàng thương hiệu, khu nhà ở, lập phương châm bán sản phẩm.

Maison Hermes Ginza Tokyo

Maison Hermes Ginza Tokyo

  • Giao diện trang web dành cho điện thoại của ICS