Lời giới thiệu

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hino Yoichi (日野洋一)

ICS được thành lập năm 1963 như một trường trung tâm dạy nghề nội thất, đến nay trải qua hơn nửa thế kỉ, không chỉ ở Nhật Bản, trường đã có những bước tiến cùng với ngành thiết kế nội thất trên toàn thế giới.

Cho đến nay, chúng tôi đã đào tạo ra nhiều nhà sáng tạo và danh nhân trên toàn thế giới

Ngay cả trong sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, chúng tôi tin rằng học sinh của chúng tôi sẽ là chính mình và đương đầu với những khó khăn đang chờ họ, giúp đỡ cho người khác sau khi họ tốt nghiệp.

Vì niềm tin này, chúng tôi luôn cố gắng để có môi trường tốt nhất của giáo dục và phát triển tiềm năng của mỗi sinh viên ở mức tối đa.

Chỉ cần bạn có một giấc mơ tuyệt vời trong lĩnh vực thiết kế nội thất; ICS có thể làm cho nó trở thành sự thật.

ICS COLLEGE OF ARTS
Chủ tịch Hội đồng quản trị Hino Yoichi (日野 洋一) Ủy viên Hội đồng quản trị Manuel Tardits Ủy viên Hội đồng quản trị Murase Akihisa (村瀬 晶久)
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị / Hiệu trưởng Seki Shotaro (關 昭太郎) Ủy viên Hội đồng quản trị Iwakura Eiri (岩倉 榮利) Ủy viên Hội đồng quản trị Tokoro Satoru (野老 覚)
Thường trực Hội đồng quản trị Goto Katsuhiko (後藤 克彦) Ủy viên Hội đồng quản trị Hisaeda Souichi (久枝 壯一) Ủy viên Hội đồng quản trị Ogawa Hideshiro (小川 秀史郎)
  Hiệu trưởng danh dự Karasawa Ritsuko (柄澤 立子)
  • Giao diện trang web dành cho điện thoại của ICS