[8] ICS gợi lên cảm giác về hiện tại:【Không gian nội thất nguyên bản】

[8] ICS gợi lên cảm giác về hiện tại:【Không gian nội thất nguyên bản】

Không gian nội thất nguyên bản

Khoảng trống dưới cầu thang của ICS chính là các phòng trưng bày tranh.Không gian nội thất mang tính đột phá là nơi trưng bày các sản phẩm đề bài cũng như nơi diễn ra các buổi học thuyết trình hay chỉ đạo cá nhân. Không gian này do các sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học lập kế hoạch, thiết kế và thi công. Sáng tạo ra một không gian nội thất nguyên bản.

  • Giao diện trang web dành cho điện thoại của ICS