[9] ICS có một phòng họa thất cho sinh viên:【Công xưởng được đầu tư nghiêm túc】

[9] ICS có một phòng họa thất cho sinh viên:【Công xưởng được đầu tư nghiêm túc】

Công xưởng được đầu tư nghiêm túc

ICS có một phòng họa thất quy mô, nơi các sinh viên có thể trải nghiệm sản xuất các sản phẩm và xây dựng thực tế. Thông qua việc học tại xưởng, các sinh viên có thể nhận ra các đặc điểm cấu trúc và vật liệu khi học thực hiện trang trí một không gian.
Như mô tả ở trên, chúng tôi giúp sinh viên thực hành ở các xưởng và trải nghiệm nó.

  • Giao diện trang web dành cho điện thoại của ICS