[6] Tiềm năng của ICS:【Sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc】

[6] Tiềm năng của ICS:【Sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc】

Sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

Năm 2015, tỷ lệ sinh viên có được công việc khi tìm kiếm việc làm là 93%. Sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm thiết kế nội thất, đồ nội thất, kiến trúc, quy hoạch sản phẩm, ánh sáng, vv

Vì sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có động lực tích cực thông qua chương trình đào tạo đặc biệt của ICS, các cơ hội thực tập cũng như những cuộc thi, nhiều công ty đánh giá cao giá trị của họ. Ngoài ra, sự hỗ trợ của chúng tôi bắt đầu ngay khi nhập học cũng góp phần nâng cao tỷ lệ việc làm cho sinh viên.

Mỗi sinh viên được tiếp thêm sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình.

ICS hỗ trợ ngay cả sau khi tốt nghiệp trong trường hợp sinh viên không có việc làm hoặc muốn thay đổi công việc của họ.

Tư vấn việc làm cá nhân

Nhân viên của chúng tôi phụ trách đưa ra lời khuyên về tình hình của thế giới bên ngoài cũng như thái độ của mỗi học sinh.

Các cuộc hội thảo về việc làm

Chúng tôi mời các chuyên gia chuyên về thiết kế nội thất để tổ chức hội thảo việc làm, đây cũng là một sức mạnh của ICS.

Cung cấp thông tin việc làm

Chúng tôi đăng thông tin tuyển dụng bao gồm cả công việc và thông tin kinh doanh. Học sinh cũng có thể truy cập thông tin việc làm qua ICS và tìm kiếm cung cấp thông qua internet.

Các kỳ thi và phỏng vấn việc làm

Thông qua các kỳ phỏng vấn và kỳ thi này, sinh viên có thể tìm hiểu quan điểm và cách giao tiếp như một người chuyên nghiệp. Ngoài ra, họ có thể hoàn toàn chuẩn bị thông qua việc học cả hai cảm giác thông thường và chuyên môn, các cuộc phỏng vấn việc làm giả, tự phân tích và tự viết một hồ sơ xin việc.

Lưu trữ hồ sơ học sinh

Chúng tôi tạo ra hồ sơ của mỗi học sinh để hướng dẫn họ tốt hơn và chặt chẽ hơn.

Các cơ hội thực tập

Sinh viên sẽ phải làm trải qua thời gian thực tập trong lĩnh vực nội thất, chẳng hạn như tại các công ty kiến trúc / thiết kế trong những năm học của họ. Thông qua quá trình thực tập, họ có thể hiểu các các công ty hoạt động và khả năng của họ trong thế giới thực như thế nào.

Tư vấn việc làm cho các sinh viên quốc tế

Các nhân viên của chúng tôi chịu trách nhiệm cung câp các thông tin thi tiết và các lời khuyên về nghề nghiệp hay các buổi phỏng vấn việc làm cho các sinh viên quốc tế.

Tạo các danh mục

Danh mục đầu tư là rất cần thiết để có được một công việc trong lĩnh vực thiết kế. Chúng tôi dạy học sinh làm thế nào để thực hiện một danh mục cho công việc mà họ muốn trong tương lai.

Cộng đồng các cửa hàng nội thất Meguro (MISC)

Chúng tôi đang thiết lập các mối quan hệ địa phương với MISC để các chuyên gia trong các cửa hàng có thể giúp đỡ các sinh viên về nghề nghiệp hay những công việc bán thời gian.

  • Giao diện trang web dành cho điện thoại của ICS