นโยบายของเราทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล

(1)วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ・ การยื่นเรื่อง "คำขอสำหรับข้อมูล", "การเยี่ยมชมแคมปัส", "สัมมนาแนะนำโรงเรียน", "การสอบถาม" "สัมมนาให้คำปรึกษาหรือทดลองเรียน" "เยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนที่แนะนำ" "การแนะนำให้คำปรึกษาและเยี่ยมชมโรงเรียนส่วนบุคคล" ฯลฯ
  • ・การยื่นเรื่อง "เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนชื่อนามสกุล เปลี่ยนสถานที่ทำงาน", "การออกสำเนาเอกสารต่างๆ", "การลงทะเบียนสมัครงาน" "ติดต่อนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว" ฯลฯ ของบัณฑิต
  • ・กรณยื่นเรื่อง "ลงทะเบียนขอรับข้อมูลการรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ"

"ข้อมูลส่วนตัว" และเอกสารของทางโรงเรียนที่ท่านได้ให้ไว้ในการสมัครจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากการส่งเป็นข้อมูลของทางโรงเรียนเท่านั้น

(2) หนังสือยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่คุณไม่สามารถให้ข้อมูลสำคัญตามที่ระบุไว้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการจากทางเราได้

(3)เจ้าหน้าที่้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

กรุณาติดต่อ "สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ" ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลบหรือแก้ไข หรือเมื่อการดูข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

<เจ้าหน้าที่้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว>

ชิโนดะ, ICS COLLEGE OF ART
ฝ่ายธุรการ
ที่อยู่อีเมลล์:info-1@ics.ac.jp
โทร:+81-3-5701-2211

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS