การช่วยเหลือเรื่องงานทำให้อัตราการจ้างงานอยู่ในระดับที่สูง

เราช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานในรูปแบบต่างๆ ภายใต้การดูแลของสมาคมศิษย์เก่า เราได้เชื่อมโยงเครือข่ายของเรากับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในต่างๆอย่างใกล้ชิด องค์กรต่างๆ และเจ้าหน้าที่แผนกบุคคลของบริษัทเหล่านั้นจะทราบดีว่าตลาดงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนได้งานที่ดีที่สุด

คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า
สมาชิกในคณะกรรมการเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในหลากหลายสาขา พวกเขาได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาของ ICS อย่างเต็มความสามารถ สมาชิกในสมาคมศิษย์เก่าได้ให้การช่วยเหลือนักศึกษาอย่างกระตือรือร้น โดยเสนอการฝึกงาน อีกทั้งให้โอกาสในการเยี่ยมชมบริษัท และตำแหน่งงานต่างๆ
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ช่วยเหลือเรื่องจัดหางานต่างประเทศ
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในให้การช่วยเหลือ ICS ผ่านทางความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม-การศึกษาและให้ข้อมูลเรื่องงาน ใช้เครือข่ายธุรกิจทั่วโลกหรือนักเรียนที่จบการศึกษาที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศช่วยทำหน้าที่ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลการจัดหางานตามสถานที่นั้น ๆ
ศูนย์ข้อมูลงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในแวดวงต่างๆ
เราร่วมกับศูนย์ข้อมูลเรื่องงานหลายแห่งเพื่อให้ข้อมูลเรื่องงานที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เราร่วมกับหน่วยงานในแวดวงต่างๆหลายแห่งเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ที่ปรึกษาการจ้างงานส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลของนักศึกษา
พนักงานของเราจะให้คำแนะนำโดยพิจารณาจากสถานการณ์์โลกภายนอกรวมถึงทัศนคติของนักศึกษา เราเก็บรักษาข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนไว้เพื่อให้คำแนะนำทางการศึกษาที่ดีและสอดคล้องยิ่งขึ้น
การสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน โอกาสในการฝึกงานต่างๆ
เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบภายในเพื่อเข้าร่วมในงานสัมมนา และนี่คืออีกจุดแข็งหนึ่งของ ICS ในฐานะของสถาบันที่เป็นหนึ่งเดียว นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน เช่นที่บริษัทสถาปนิกหรือออกแบบภายใน ในระหว่างภาคเรียน ด้วยการฝึกงาน นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงการทำงานของบริษัทและความสามารถของตนเองในโลกแห่งความเป็นจริง
การให้ข่าวสารข้อมูลด้านการจ้างงาน การให้คำปรึกษาเรื่องงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เราเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการจ้างงานรวมถึง งานและข้อมูลทางธุรกิจ นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นหาสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต พนักงานของเราจะให้รายละเอียดข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือการสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
การจัดให้มีการสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อการจ้างงาน การสร้างแฟ้มผลงาน
ตลอดภาคการศึกษาต่างๆ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ทัศนคติและมารยาทเพื่อเตรียมตัวเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้น พวกเขายังสามารถเตรียมตัวอย่างสมบูรณ์แบบผ่านการเรียนรู้ทั้งปฏิภาณไหวพริบและความเชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์เสมือนจริง การวิเคราะห์และประเมินตนเอง และเตรียมการเขียนจดหมายสมัครงาน แฟ้มผลงานคือสิ่งจำเป็นในการสมัครงานสายการออกแบบ เราสอนนักศึกษาให้รู้วิธีทำแฟ้มผลงานเพื่อสมัครงานตามต้องการในอนาคต
ชุมชนร้านค้าออกแบบตกแต่งภายในเมกุโร (MISC)
เรากำลังสร้างความร่วมมือในท้องถิ่นกับ MISC เพื่อให้มืออาชีพในร้านค้าต่างๆช่วยเหลือนักศึกษาของเราในการทำงานนอกเวลาหรือรับเข้าทำงาน

กำหนดการเวลารับมือการจัดหางาน

*INT:สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน /DECO:สาขาการตกแต่งภายใน /IMT:สาขาผู้เชียวชาญการตกแต่งภายใน/

*กำหนดการของแต่ละบริษัทนั้นเป็นเพียงพื้นฐานตาม "นโยบายการคัดเลือก" ของสมาพันธ์เศรษฐกิจ ซึ่งก็มีบางบริษัทที่มีกำหนดการในการคัดเลือกบุคคลากรเฉพาะของบริษัทนั้นๆ

(คลิกที่รูปภาพจะเห็นเป็นภาพขยาย)

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS