[2] ICS พยายามที่จะ: 【บทเรียนต่างๆ】

[2] ICS พยายามที่จะ: 【บทเรียนต่างๆ】

เราเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมบทเรียนต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาแต่ละคนในระดับที่สูงที่สุด รูปแบบการสอนที่ถูกนำเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น

นักศึกษาจะพัฒนารูปแบบของตัวเองร่วมกันกับผู้สอนแบบตัวต่อตัว
และนี่คือความแตกต่างอย่างมากของ ICS แทนที่จะเป็นระบบการเรียนการสอนแบบหมู่คณะ เราจะช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนค้นหาแนวทางที่เป็นตัวของตัวเอง

และเหนือสิ่งอื่นใด การเรียนการสอนแบบรายบุคคลนี้จะทำให้คุณมีทักษะความรู้และความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS