[1] ICS มี: 【แบบฉบับของ ICS】

[1] ICS มี: 【แบบฉบับของ ICS】

ICS เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวด้านการออกแบบตกแต่งภายในในประเทญี่ปุน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506
นับแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ เราได้ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นออกมาอย่างมากมายด้วยหลักสูตรพิเศษของเรา

ในฐานะนักการศึกษา เรามีหลักการ 3 ข้อ

ข้อที่ 1 "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์"
เราสอนนักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักออกแบบในด้านต่าง ๆ

ข้อที่ 2 "การสื่อสาร"
นักศึกษาจะถูกตั้งคำถามให้อธิบายถึงการออกแบบของพวกเขาที่ใช้ "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค" เมื่อถึงขั้นตอนนี้พวกเขาจะถูกพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารสำหรับนักออกแบบ

ข้อที่ 3 "การวิพากย์วิจารณ์"
เราสอนทฤษฎีการออกแบบและประวัติศาสตร์ให้แก่นักศึกษา ที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการอภิปรายการออกแบบหรือช่วยในการทำงานของพวกเขา

หลักสูตรของเราตั้งอยู่บนหลักการ 3 ข้อนี้ และยังคงมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
เราพูดได้ว่านี่คือ "แบบฉบับของ ICS"

และเหนือสิ่งอื่นใด การตั้งอยู่บนหลักการนี้่จะทำให้คุณมีทักษะความรู้และความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS