[10] สถานที่ตั้งของ ICS มีความเหมาะสม:【ICS AREA】

[10] สถานที่ตั้งของ ICS มีความเหมาะสม:【ICS AREA】้

MISC
สนับสนุนภาพถ่ายโดย/MISC (ย่านการค้าสินค้าตกแต่งภายในเมกุโร)

ตลอดถนนสายหลักเมกุโร (目黑) มีร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งภายในจำนวน 60 ร้าน คาเฟ่ 30 ร้าน และร้านอาหาร 34 ร้าน ซึ่งเต็มไปด้วยพลังและแนวความคิดใหม่ๆ ร้านค้าเหล่านี้อยู่ในองค์กรชื่อ MISC (MEGURO INTERIOR SHOPS COMMUNITY - ย่านการค้าสินค้าตกแต่งภายในเมกุโร) ซึ่งมีเสียงพ้องกับศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ "Miscellaneous" ซาโต ซูกุรุ (佐藤卓) นักออกแบบผู้มีชื่อเสียงได้เป็นผู้ออกแบบโลโก้ขององค์กรนี้ และ ICS ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ MISC เช่นกัน

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS