[7] ICS มีตัวอย่างมากมาย:【สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ ICS】

[7] ICS มีตัวอย่างมากมาย:【สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ ICS】

สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ ICS

อาคารเรียนของ ICS เป็นนวัตกรรมใหม่และอยู่เหนือจินตนาการ
คุณจะต้องตะลึงหากมาเยือนที่นี่ยามค่ำคืน
เรามีแกลลอรีที่ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยบัณฑิตและนักศึกษาของเรา
ตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกจนถึงแผนผังและรายละเอียด
ซึ่งเต็มไปด้วยสัมผัสแห่งการออกแบบทั่วทั้งสถาบัน
เก้าอี้ที่นักศึกศสนั่งทุกวันก็มาจากฝีมือการออกแบบของนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก
แม้แต่ในห้องน้ำก็ยังได้รับการออกแบบอย่างดี ซึ่งทำให้ ICS
เป็นสื่อการเรียนรู้ด้านการออกแบบที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษา

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS