[9] ICS มีห้องสตูดิโอ:【สตูดิโอเต็มรูปแบบ】

[9] ICS มีห้องสตูดิโอ:【สตูดิโอเต็มรูปแบบ】

สตูดิโอเต็มรูปแบบ

ICS มีสตูดิโอเต็มรูปแบบที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์และการก่อสร้างจริง เมื่อพวกเขาได้มาเรียนที่สตูดิโอ นักศึกษาจะได้รู้จักลักษณะเฉพาะตัวของโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ติดตั้ง และตกแต่งพื้นที่
สตูดิโอของเราจึงช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS