[6] ICS โดดเด่น: 【การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากต้นจนจบ】

[6] ICS โดดเด่น: 【การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากต้นจนจบ】

การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากต้นจนจบ

อัตราการจ้างงานของผู้สมัครหางานอยู่ที่ 93% ในปี 2558 ผู้จบการศึกษาในปัจจุบันทำงานอยู่ในหลากหลายสาขา.

และเนื่องจาก บัณฑิตของเรามีความมุ่งมั่นในเชิงบวกผ่านทางหลักสูตรพิเศษของ ICS มีโอกาสฝึกงานต่างๆ พร้อมๆกับมีความรู้ความสามารถ ทำให้หลายๆบริษัทให้การยอมรับผู้ที่จบการศึกษาจากเรา นอกเหนือจากนั้น การช่วยเหลือของเราจะเริ่มต้นทันทีหลังจากที่นักศึกษาสมัครเข้ามาทำให้เราสามารถรักษาระดับการจ้างงานในระดับที่สูงไว้ได้

นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับการฝึกฝนความแข็งแกร่งเพื่อทำตามความฝันของพวกเขา

ICS ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังจากที่บัณฑิตจบการศึกษาไปแล้ว แต่ยังหางานทำไม่ได้หรือต้องการเปลี่ยนงานใหม่

ที่ปรึกษาการจ้างงานส่วนบุคคล

พนักงานของเราจะให้คำแนะนำโดยพิจารณาจากสถานการณ์์โลกภายนอกรวมถึงทัศนคติของนักศึกษา

การสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน

เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบภายในเพื่อเข้าร่วมในงานสัมมนา และนี่คืออีกจุดแข็งหนึ่งของ ICS ในฐานะของสถาบันที่เป็นหนึ่งเดียว

การให้ข่าวสารข้อมูลด้านการจ้างงาน

เราเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลการจ้างงานรวมถึง งานและข้อมูลทางธุรกิจ นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นหาสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การจัดให้มีการสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อการจ้างงาน

ตลอดภาคการศึกษาต่างๆ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ทัศนคติและมารยาทเพื่อเตรียมตัวเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้น พวกเขายังสามารถเตรียมตัวอย่างสมบูรณ์แบบผ่านการเรียนรู้ทั้งปฏิภาณไหวพริบและความเชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์เสมือนจริง การวิเคราะห์และประเมินตนเอง และเตรียมการเขียนจดหมายสมัครงาน

การเก็บรักษาข้อมูลของนักศึกษา

เราเก็บรักษาข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนไว้เพื่อให้คำแนะนำทางการศึกษาที่ดีและสอดคล้องยิ่งขึ้น

โอกาสในการฝึกงานต่างๆ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน เช่นที่บริษัทสถาปนิกหรือออกแบบภายใน ในระหว่างภาคเรียน ด้วยการฝึกงาน นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงการทำงานของบริษัทและความสามารถของตนเองในโลกแห่งความเป็นจริง

การให้คำปรึกษาเรื่องงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

พนักงานของเราจะให้รายละเอียดข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือการสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

การสร้างแฟ้มผลงาน

แฟ้มผลงานคือสิ่งจำเป็นในการสมัครงานสายการออกแบบ เราสอนนักศึกษาให้รู้วิธีทำแฟ้มผลงานเพื่อสมัครงานตามต้องการในอนาคต

ชุมชนร้านค้าออกแบบตกแต่งภายในเมกุโร (MISC)

เรากำลังสร้างความร่วมมือในท้องถิ่นกับ MISC เพื่อให้มืออาชีพในร้านค้าต่างๆช่วยเหลือนักศึกษาของเราในการทำงานนอกเวลาหรือรับเข้าทำงาน

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS