สาส์นจากท่านประธาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Goto Katsuhiko (後藤克彦)

สถาบันการศึกษา ICS COLLEGE OF ARTS คันเกียว โซเคอิ กะคุเอ็ง ในฐานะผู้นำในด้านการศึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายในของญี่ปุ่น ได้ทุ่มเทในการอบรมบ่มเพาะบรรดานักศึกษาที่ดีเยี่ยมเหล่านี้เพื่อส่งมอบให้แก่สังคม และบัดนี้ ในเดือนพฤษภาคมปี 2556 นี้ก็จะถึงครบรอบปีที่ 50 ของวิทยาลัย

<จัดการเรียนการสอนตามยุคสมัย>

ในปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องของ "ปริมาณ" ไปเป็น "คุณภาพ" จากการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ลักษณะการก่อสร้างอาคารจึงมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่อบอุ่นและสะดวกสบาย หนีจากอาคารที่มีขนาดใหญ่โต ส่งผลให้เกิดมีวิธีการสร้างและปฏิรูปอาคารในแบบใหม่ซึ่งเน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด และให้ความสำคัญกับการออกแบบตกแต่งภายในแทนที่จะใช้แบบดั้งเดิมที่สิ้นเปลือง
นอกจากนี้ การออกแบบตกแต่งภายในเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบที่เป็นสากลในการเตรียมตัวสำหรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในส่วนของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ผ้า ฯลฯ ) การออกแบบซึ่งได้ทำหน้าที่รับใช้ผู้คนมากมายและยังช่วยกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจให้เติบโตอีกด้วย

<ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่เป็นสากลนิยม>

การศึกษาการออกแบบตกแต่งภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะตั้งแต่ก่อตั้งมา ได้รับความยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศสูง และรักษามาตรฐานสากล"คงมาตราฐานหัวข้อหลัก ความถูกต้อง จากมุมมองของผู้อื่น"ของการศึกษา
ความเป็นสากลนี้เชื่อมไปถึงความง่ายต่อการรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จึงทำให้มีจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโรงเรียนนี้มากกว่า30%่
ไม่เพียงแค่ในโซนเอเชีย โซนยุโรปก็เข้ามาเรียนด้วย มีการพัฒนาความหลากหลายทั้งความเป็นสากลและความรู้สึกทางด้านการออกแบบระหว่างตัวนักเรียน และคาดหวังว่าจะเชื่อมโยงไปสู่เส้นทางสากลหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วด้วย

<ฝึกฝนนักสร้างสรรค์>

ICS ไม่เคยหยุดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานและรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบภายใน เพื่อที่จะสร้างความสามารถพิเศษที่เป็นเลิศพร้อมศักยภาพที่ยิ่งขึ้นไปอย่างไร้ขีดจำกัด
พวกเราพนักงานของ ICS พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ให้แรงบันดาลใจและมีความปลอดภัยให้แก่นักเรียน รวมทั้งดูแลพวกเขาในฐานะนักสร้างสรรค์ที่ทรงพลังอันมีทัศนะคติที่กว้างไกล ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ในโลกกว้างต่อไปในอนาคต

  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS