ที่ ICS จะทำให้ความฝันในการออกแบบภายในของคุณแปรเปลี่ยนเป็นอาชีพ กลายมาเป็นความจริงได้ สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน ได้รับการรับรองให้เป็นสาขาที่สามารถเข้าสอบคุณสมบัติ"สถาปนิกระดับหนึ่ง"ที่เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติ้ [1] ICS มี: 【แบบฉบับของ ICS】 [2] ICS พยายามที่จะ: 【บทเรียนต่างๆ】ี [3] ICS แหล่งเรียนรู้: 【การออกแบบตกแต่งภายในที่เรียนในสภาพแวดล้อมแบบสากลทั่วโลก】 [4] ICS ให้นักศึกษา:【ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคอุตสาหกรรม】 [5] ICS มี: 【ชีวิตนักศึกษาใน ICS】 [6] ICS โดดเด่น: 【การให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากต้นจนจบ】 [7] ICS มีตัวอย่างมากมาย:【สิงอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ ICS】 [8] ICS สร้างความรู้สึกร่วมสมัย:【ประวัติของ ICS】 [9] ICS มีห้องสตูดิโอ:【ประวัติของ ICS】 [10] สถานที่ตั้งของ ICS มีความเหมาะสม:【ICS AREA】 [11] ICS มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่:【ICS HISTORY】

จุดเด่นพิเศษของ ICS

  • วิชา โรงเรียนสอนการออกแบบภายในก่อตั้งขึ้นในปี 2506
  • การสอนรายบุคคล เราแนะนำนักศึกษาของเราผ่านทางชั้นเรียนตามแนวทางวิธีการสอน
  • นักเรียนในโรงเรียนมากกว่า30% เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั่วโลก
  • การจ้างงาน อัตราการได้งานของนักศึกษาทั้งวิทยาลัยอยู่ในระดับยอดเยี่ยมที่ 93 เปอร์เซนต์
  • เว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟนของ ICS