Requirements

Requirements

 1. Mereka yang telah tamat pengajian sekolah menengah atau mempunyai sijil akademik yang setaraf.
 2. Mereka yang memenuhi salah satu atau lebih daripada syarat-syarat di bawah
  1. (1) Individu yang telah belajar di sekolah Bahasa Jepun yang diluluskan oleh Yayasan Umum Persatuan Mempromosikan Pendidikan Bahasa Jepun lebih daripada 6 bulan
  2. (2) Individu yang mempunyai JLPT tahap N2 atau lebih tinggi yang dikendalikan oleh Yayasan Awam Persatuan Pendidikan Antarabangsa Jepun, atau telah terbukti mempunyai kemahiran yang setaraf oleh presiden sekolah bahasa atau ICS.
  3. (3) mereka yang mempunyai pengalaman dalam sekolah yang telah diluluskan oleh artikel 1 dari Undang-undang Pendidikan Sekolah di Jepun (sekolah menengah/universiti)
  4. (4) mereka yang memiliki skor lebih daripada 200 dalam EJU
 3. Mereka yang mampu membayar kos pengajian di luar negara.
*Kesemua kelas dalam fakulti ini akan dilakukan hanya dalam Bahasa Jepun.
 • Laman web telefon pintar ICS