[8] ICS membangkitkan perasaan kehadiran:【Ruangan dalaman yang asli】

[8] ICS membangkitkan perasaan kehadiran:【Ruangan dalaman yang asli】

Ruangan dalaman yang asli

Terdapat galeri di ruang atrium tingkat bawah tanah ICS.
Tutorial merupakan satu ruangan dalaman yang baru di mana perbentangan kuliah, pameran hasil kerja dan sebagainya diadakan. Di ruangan ini, bekas graduan dan pelajar semasa dipertanggungjawabkan untuk merancang, mereka bentuk dan menjalankan kerja pembinaan. Ini akan mencipta ruangan dalaman yang asli.

  • Laman web telefon pintar ICS