Хувийн мэдээлэл шаардах

1. Хувийн мэдээлэл шаардах тохиолдол, түүний зорилго

Дараахь тохиолдолд бид зочин хандагчаас "хувийн мэдээлэл" шаардах болно.
・"Материал хүсэх" "Сургуулийн нээлттэй өдөрлөг" "Сургууль танилцуулах уулзалт" "Бидэнтэй холбогдох" "Зөвлөгөөн" "Онцлох хичээлтэй биечлэн танилцах" "Сургуультай биечлэн танилцах тусгай хөтөлбөр-тусгай зөвлөгөөн" зэрэг мэдээлэл, материал авах хүсэлт илгээхэд
・Төгсөгчдийн "Хаягийн өөрчлөлт-овгийн өөрчлөлт-эрхэлдэг ажлын өөрчлөлт" "Бүх төрлийн танилцуулга хэвлэх хүсэлт" "Ажилд орохыг хүсэгчийн бүртгэлд бүртгүүлэх" "Төгсөгчдийн сүүлийн үеийн байдлын талаарх мэдээлэл" зэрэг материал авах хүсэлт илгээхэд
・"Компаниудын ажилд орохыг хүсэгчдийн бүртгэлийн мэдээлэл" -ийг хүсэх үед

Таны "хувийн мэдээлэл"-ийг илгээсэн хүсэлтийн тань дагуу сургуулийн холбогдох материал, сургуулийн тухай мэдээлэл илгээхээс бусад зорилгоор ашиглахгүй.

2. Хувийн мэдээлэл хэсгийг бөглөхдөө анхаарах зүйл

Зайлшгүй бөглөх шаардлагатай хэсгийг бөглөөгүй тохиолдолд бид таны асуултанд хариулахгүй байх, хүсэлтийн тань хариуг явуулах боломжгүй болж болзошгүйг анхаарна уу.

3. Хувийн мэдээлэлээ засах, устгах

Бүртгэлтэй этгээдийн хувийн мэдээллийг нэмэх, засах, устгах тохиолдолд доорх хаягийн дагуу хувийн мэдээлэл хариуцсан ажилтантай холбогдоно уу.

<Хувийн мэдээлэл хариуцсан ажилтан>

ICS COLLEGE OF ARTS
Ажлын хэлтэс
Мэйл хаяг:info-1@ics.ac.jp
УТАС: +81-3-5701-2211