Өргөдөл гаргагчид тавигдах шаардлага

Өргөдөл гаргагчид тавигдах шаардлага

 1. Ахлах сургууль төгссөн буюу 12 жилийн суурь боловсрол эзэмшсэн байх
 2. Доорх шалгууруудаас аль нэгийг хангасан байх
  1. (1)Ашгийн бус хэрэгжүүлэгч агентлаг Япон хэлний боловсролыг дэмжих холбооны магадлан итгэмжилсэн япон хэлний сургуульд зургаан сараас дээш суралцсан, түүнийг нотлох баримт бичигтэй байх
  2. (2)Ашгийн төлөө хэрэгжүүлэгч агентлаг Япон хэлний боловсролыг дэмжих холбооны зохион байгуулдаг Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд тэнцэж N2-оос дээш зэргийн сертификат авсан эсвэл N2-оос дээш зэргийн Япон хэлний мэдлэгтэйг нотолсон сургуулийн захирлын тодорхойлолттой байх
  3. (3)Японы сургуулийн боловсролын байгууллагын хуулийн нэгдүгээр зүйлд заасан сургууль (ахлах сургууль, их сургууль г.мэт)-д 1-ээс дээш жил суралцсан байх
  4. (4)Японы оюутныг дэмжих байгууллагаас зохион байгуулдаг Гадаад оюутны шалгалтын “Япон хэлний шалгалт”-анд 200-аас дээш оноо авсан байх
 3. Суралцах хугацааны төлбөрийг төлөх чадвартай байх
*Бүх хичээл япон хэл дээр явагдана.
 • ICS ухаалаг утасанд зориулсан хуудас