[2] ICS-д хийнэ. 【Биечлэн удирдах ганцаарчилсан сургалт】

[2] ICS-д хийнэ. 【Биечлэн удирдах ганцаарчилсан сургалт】

Мэргэжилтэн болоход хамгийн чухал нь зохион бүтээх чадвар юм. Гэвч үүнд “хувь хүний чадвар хамгийн чухал” гэж ICS үздэг. Тиймээс хувь хүний бүх талын чадварыг дээд цэгт нь хүртэл хөгжүүлэх зорилготой хичээлүүдийг түлхүү оруулдаг. Энэ нь ICS-н “биечлэн удирдах сургалтын арга барил” юм. Японд анх удаа хэрэгжүүлж буй боловсролын арга барил юм.

Оюутан удирдагч багштайгаа маш нягт хамтран ажиллаж, хувийн ур чадвараа хөгжүүлж байна. Ангийн систем болон том заалны нийтийн хичээл бус хувийн ганцаарчилсан маягаар оюутан тус бүртэй тулж ажиллан хувь хүний чадварыг хөгжүүлэх нь ICS-н томоохон онцлог юм.

Энэхүү цөөн бүрэлдэхүүнтэй хувь хүнд чиглэсэн сургалт нь өнөөг хүртэл интерьер дизайны туршлага, мэдлэггүй оюутнууд ч, интерьерийг өөрийн мэргэжил болгон төгс эзэмшиж өөрийгөө илэрхийлэх болон технологийн мэдлэг, ур чадвар эзэмшээд зогсохгүй өөртөө итгэх итгэлтэй болно гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй.

  • ICS ухаалаг утасанд зориулсан хуудас