[6] ICS-с үүсгэ. 【Тай байдаг төгсөгч оюутнуудаа их дэмжиж ажилладаг.】

[6] ICS-с үүсгэ. 【Тай байдаг төгсөгч оюутнуудаа их дэмжиж ажилладаг.】

Тай байдаг төгсөгч оюутнуудаа их дэмжиж ажилладаг.

Төгсөгч оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нь сургуулийн хэмжээнд 2015 оны үр дүнгээр тооцвол 93% байгаа нь маш сайн үзүүлэлт юм. Төгсөгч оюутнууд дотоод засал чимэглэл, гэрийн тавилга, уран барилга, бараа бүтээгдэхүүний дизайн, гэрэлтүүлэг гэх мэт төрөл бүрийн ажлууд дээр үр бүтээлтэй хөдөлмөрлөж байна.

Интерьер дизайны факультетын оюутнууд нь сургалтын тусгай хөтөлбөрт хамрагдаж гүйцэтгэх ур чадвар болон дадлагын туршлага, сургалтын явцад бий болсон "бүтээлч сэтгэлгээ" зэргээрээ өндөр үнэлгээ авдаг нь зүйн хэрэг бөгөөд оюутан бүрийг анх сургуульд элссэн цагаас нь ажилд эрхлэхэд бэлдэж, дэмжих үйл ажиллагаанууд байнга зохион байгуулдаг нь ICS-н томоохон онцлог юм.

Суралцагч тус бүрт хувь хүн талаас нь хүчирхэг давуу талтай байх боломж бололцоог олгож, дэлхий дахинд нисгэх хүсэлтэй байдаг ба нийгэмд гарсаны дараа ч, өөрийн хүчээр хөдөлмөрлөж, амьдралд амжилт бүтээх эерэг нөлөөг үзүүлэх юм.

ICS сургууль төгсөгчдийн ажил хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нь зөвхөн сургууль төгсөж байгаа болон төгссөний дараах ажил хөдөлмөр эрхлэлтэнд дэмжлэг үзүүлэх замаар хөтөлбөр боловсруулан, ямар ч тохиолдолд ажлын байртай болох боломжийг бүрдүүлдэг.

Ажилд орох тусгай зөвлөгөө

Ажилд орох болон боловсрол хариуцсан ажилтан нягт хамтран ажилласнаар боломж чадвартай нь уялдуулан дэвших арга замыг тусгайлан зөвлөхийн зэрэгцээ байгууллага компаниудын байдлыг тодорхойлж таны ирээдүйг зөвлөнө.

Ажилд орох семинар

Интерьер дизайны төрөлжсөн сургууль учраас эрдэмтэн профессоруудыг урьж ажилд орох семинарыг зохион байгуулдаг.

Ажилд орох мэдээллээр хангах

Хүсэлт гаргагч аж ахуйн нэгжийн мэдээллээс гадна олон ажил олгогч дэмжигч байгууллагуудын мэдээллийг багтаадаг. Интернэтээр ажил олгогчийн мэдээлэл болон ажлын зарыг шалгаж нягтлах боломжтой.

Ажилд орох шалгалт, ярилцлагын арга барил

Нийгмийн хүн болох сэтгэл зүйн бэлтгэлийн зэрэгцээ шаардлагатай дадал бүгдийг судалж өөрийн болгох шаардлагатай. Мөн ерөнхий суурь мэдлэгээс мэргэжлийн мэдлэг, анхан шатны ярилцлага, өөрийгөө судлах, анкет бичих зэргээр ажилд орох арга барилд суралцана.

Оюутны карт хөтлөх

Оюутан тус бүрийн онцлогт тохирсон сургалтын арга барилыг картанд нэг бүрчлэн тэмдэглэж үлдээн ажилд орох, дэвшин суралцахад нь ашигладаг.

Байгууллагын судалгаа (дадлага)

Архитектор, дизайны компани, интерьерийн мэргэжлийн байгууллагад ажилд орох дадлага ажлыг суралцаж байх хугацаандаа хийдэг. Байгууллагын үйл ажиллагааг бодитоор мэдрэхээс гадна өөрийнхөө ур чадвар, сурсан мэдсэнээ нийгмийн амьдралд харж цэгнэх боломжтой.

Гадаад оюутныг ажилд ороход зөвлөгөө өгөх мэргэжилтнийг томилдог

Гадаад оюутны ажил эрхлэлтийн байдлыг хариуцсан мэргэжилтэн нь ажил олгогч байгууллагуудтай танилцах, ажилд орох талаар зөвлөгөө өгдөг.

Хөрөнгийн бүртгэл, заавар

Дизайны салбарт ажил эрхлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бүтээлч мэдлэг нь "хөрөнгийн бүртгэл" файл хөтлөх явдал юм. Зөвхөн бүтээлийг нэгтгээд зогсохгүй ажил олгогчид тохируулан хөрөнгийн бүртгэл хэрхэн хөтлөхийг заана.

Мэгүро олон нийтийн интерьер дэлгүүр (MISC)

MISC гэдэг нь бүс нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлдэг байгууллага. Тэдний мэргэжилтнүүд оюутнуудын цагийн ажил, ажилд орох зэрэг бүхий л зөвлөгөөг өгдөг.

  • ICS ухаалаг утасанд зориулсан хуудас