Таны интерьер дизайны мөрөөдлийг ажил мэргэжил болгоход ICS гарцаагүй туслана Интерьер Архитектор – Дизайн нь одоо, “архитекторын нэгдүгээр зэрэг” хэмээх улсаас олгодог зэрэг авахын тулд өгдөг шалгалтын эрхийг авах албан ёсны хичээл болсон.  [1] ICS-д байгаа. 【ICS-ийн хэв маяг】 [2] ICS-д хийнэ. 【Биечлэн удирдах ганцаарчилсан сургалт】 [3] ICS-д суралцана. 【Дэлхийн орчинд суралцах интерьер дизайн】 [4] ICS-д өөрийн болгоно. 【Дадлага сургалт хамтын ажиллагааны төсөл】 [5] ICS-д байгаа. 【Өдгөө олон улсын түвшинд үнэлэгдэн ажиллаж буй дизайнер】 [6] ICS-с үүсгэ. 【Тай байдаг төгсөгч оюутнуудаа их дэмжиж ажилладаг.】 [7] ICS-д эх хувь бий. 【Эд зүйлсийн бодит дүрслэлүүд нь дизайны сургалтын материал болно.】 [8] ICS-д одоо бий. 【Интерьерийн бодит орчин】 [9] ICS-д студи бий. 【Жинхэнэ урлан】 [10] ICS бол байр суурь, түүнд учир шалтгаан бий. 【ICS AREA】 [11] ICS нь баялаг түүхтэй сургууль 【ICS HISTORY】

ICS-н онцлог давуу тал

  • 1963 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн интерьер дизайны мэргэжлийн сургууль
  • Сургалтын тусгай хөтөлбөр Ганцаарчилсан сургалтын арга барилд суурилан хичээллэдэг тусгай хөтөлбөртэй.
  • Нийт оюутнуудын 30% гаруй нь гадаад оюутнууд. 
  • Ажил эрхлэлт Нийт төгсөгчдийн 93 % нь мэргэжлээрээ ажиллаж байна.
  • ICS ухаалаг утасанд зориулсан хуудас